Phim cách nhiệt nhà kính

Dòng Phim cách nhiệt nhà kính

Là phim cách nhiệt có khả năng phản xạ ánh sáng ra bên ngoài và hấp thụ nhiệt giúp duy trì nhiệt độ bên trong phòng. Bằng cách duy trì nhiệt độ bên trong phòng có thể giảm …

Dòng Phim bảo vệ

Là phim bảo vệ các bề mặt kính cường lực tránh vỡ vụn nguy hiểm trước những chấn động mạnh từ bên ngoài hay thiên tai.